ECOLIVIA

Polityka prywatności

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), pragniemy poinformować Panią/Pana, że administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: spółka PrimeHaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, 61-707 Poznań, e-mail: kontakt@ecolivia.pl, NIP: 7831696396, REGON: 302344496, KRS: 0000874257 (zwana dalej „PrimeHaus”).

PrimeHaus przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

Dane osobowe będą przechowywane:

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PrimeHaus ma prawo:

W celu skorzystania z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo skontaktować się z PrimeHaus za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ecolivia.pl lub pocztą tradycyjną. 

Nie podlegają Państwo profilowaniu tzn. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora. Nie zbieramy danych dotyczących Państwa z innych źródeł.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem RODO.